Monday, Sep 20 2021 | Time 08:24 Hrs(IST)
Sports Share

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಸಿರುವ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30: ಆರ್ಚರಿ ಮಹಿಳಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30: ಆರ್ಚರಿ ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಸಂಜೆ 4.30: ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಯುಎನ್ಐ ವಿಎನ್ಎಲ್ 2033